Castrén-suku 2012 sukukalenteri

KALENTERIN PERIAATTEET, TILANNE JA JATKOTOIMENPITEET

Sukuneuvosto on päättänyt Sukukalenterin ajantasalle saattamisesta siten, että päivitetty sukukalenteri voidaan julkaista 31.12.2011 tiedoilla päivitettynä. Uudesta sukukalenterista on tiedotettu useammassa sukukirjeessä.

PERIAATTEET

  1. Kalenteriin tulevat sukuyhdistyksen sääntöjen mukaisesti Olaus Castreniuksesta yksinomaan miespuolisen jälkeläisen kautta polveutuvat sekä heidän aviopuolisonsa ja lapsensa.
  2. Jotta kalenterin koko ei paisuisi kohtuuttoman laajaksi vanhemmissa sukutauluissa seurataan vain miespuolista sukulinjaa. Nuorempiin 1900 luvun sukutauluihin otetaan miespuolisten jälkeläisten lisäksi myös sukuun kuuluvat tyttäret puolisoineen sekä näiden lapset.
  3. Tietolähteinä ovat:
   Suvun elossa olevien jäsenten tietojenkeruulomakkeilla antamat omat sekä perheenjäsenten tiedot.
   Muiden osalta:  Castrén-suku 1992 kalenterin tiedot,  Heikki Soininvaaran v. 1946 laatima Castrén-sukua koskeva selvitys,  Heikki Soininvaara: Sukupiiri, Alarik Gustaf Castrénin ja Johanna Sofia Laguksen jälkeläiset, WSOY 1982,  muiden sukuyhdistysten selvitysten yhteydessä saadut tiedot.
  4. Elossa tai mahdollisesti elossa olevan täysi-ikäisen henkilön sukunimen perässä on
   *-merkki mikäli tietoja ei ole saatu kyseiseltä henkilöltä (nämä merkit puuttuvat vielä joiltakin henkilöiltä).
   Tiedot on pyrittävä tarkistamaan kyseisiltä henkilöiltä.
   Mikäli tässä ei onnistuta niin julkaistavaan kalenteriin otetaan ainoastaan henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika ja paikka).
  5. Tavoitteena on saada kalenteriin täysi-ikäisistä henkilöistä seuraavat tiedot:
   Etunimet ja sukunimet tummennettuina,
   Kutsumanimi alleviivattuna mikäli se on muu kuin ensimmäinen etunimi,
   Sukunimet: omaa sukua, aikaisemmat sukunimet, nykyinen sukunimi,
   Syntymäaika ja paikka,
   Kuolinaika ja paikka,
   Viimeisin tai merkittävin oppiarvo (mahdollisesti myös oppilaitos,
   Pääammatti (mahdollisesti myös työpaikkatiedot),
   Arvonimi,
   Puolison vastaavat tiedot sekä vihkimisaika ja paikka (avio/avoliiton mahdollinen päättymisaika),
   Lasten vastaavat tiedot,
   KOTIPAIKKA isoilla kirjaimilla elossa olevien osalta perhetaulujen loppuun.Tietojenkeruulomakkeilla on annettu runsaasti tietoja, jotka tässä vaiheessa jäävät mahdolliseen myöhäisempään käyttöön.

  Uuden sukukalenterin ensimmäinen raakaversio valmistui vuoden 2010 sukukokoukseen edellä esitettyjen periaatteiden pohjalta laadittuna. Raakaversiossa on runsaasti tarkistettavaa:
  o    Puuttuvat henkilöt
  o    Henkilöt, jotka voidaan poistaa
  o    Sukulaisuussuhteet
  o    Puuttuvat tai virheelliset tiedot
  o    Oppiarvo- ja ammattinimikkeiden tarkistukset. Tutkinnoista ja oppiarvoista löytyy lyhennesuosituksia. Toisaalta löytyy uusia ammatteja, joille ei ole virallisia lyhenteitä. Tarkoituksenmukainen ratkaisu on käyttää kunkin ilmoittamaa nimikettä.

  Henkilötietolaki edellyttää, että kaikilta elossa olevilta suvun täysi-ikäisiltä jäseniltä saadaan hyväksyntä tietojen julkaisemiseen sukukalenterissa. Käytännössä kaikkia ei tavoiteta. Tällöin riittää, että hanke on pyritty saamaan kaikkien tietoon. Asian varmistamiseksi  Helsingin Sanomissa julkaistiin toukokuun alussa lyhyt ilmoitus koskien sukukokousta ja sukukalenteria.

JATKOTOIMENPITEET

 • Tilanne syksyllä 2010 on seuraava:

·    Sukuun kuuluvien rekisterissä on n. 640 elossa olevan suvun jäsenen nimet
·    Näistä vajaan 450 tiedot on saatu uutta sukukalenteria varten jossain muodossa
·    Sukukokouksessa saatiin jonkin verran uusia päivityksiä
·    Vajaan 200 suvun jäseneltä ei ole saatu palautetta
.    Näistä noin sadan osoitteet on tiedossa
.    Vastaavasti noin sadan osoitteet puuttuvat
·    Edellä olevan perusteella tilanne on kohtuullisen hyvä.

 • Jatkotoimenpiteet 2010
 • Tietojen perusteellinen tarkistus suoritetaan sukukokouksen jälkeen muutaman hengen muodostaman ryhmän toimesta.
 • Seuraavan sukukirjeen yhteydessä syksyllä 2010  lähetetään tietojenkeruulomake kaikille niille, joilta tietoja ei vielä ei ole saatu. Tämä täydennetään toteamukselle, että ellemme saa tietoja uuteen kalenteriin niin siihen  joudutaan ottamaan vuoden 1992 kalenterin tiedot tai joistain muista lähteistä saadut vastaavat tiedot (mukaan voidaan liittää nyt käytettävissä olevat tiedot).
 • Pyritään selvittämään puuttuvat suvun jäsenten osoitetiedot: Eniro ja muut vastaavat, Väestörekisterikeskuksen osoiterekisteripalvelut.
 • Niille joiden osoitteet saadaan postitetaan tietojenkeruulomake saatekirjeellä.
 • Pienryhmä sopii uuteen kalenteriin otettavista tiedoista sekä tarkistaa niiden esittämismuodon (oppiarvot jne)
 • Sama pienryhmä tarkistaa raakavedoksen tiedot edellä olevaan pohjautuen
 • Jatkotoimenpiteet 2011

·    Viimeistellään vuodelle 2010 sovitut tehtävät
·    Tulostetaan kalenteri viimeisin versio. Vuoden 2011 sukukirjeen yhteydessä postitetaan tiedot tarkistettavaksi. Sukukirjeen yhteydessä lähetetään kalenterin tilauslomake
·    Päätetään kalenterin painoasusta

 • Jatkotoimenpiteet 2012

·    Kalenterin painatus sekä jakelu

Kalenterin tietojenkeruulomake PC:llä täytettävänä Word-tiedostona löytyy tästä: tietojenkeruulomake-2

This entry was posted in Arkisto. Bookmark the permalink.

Comments are closed.