Julkaisuja

Castrén – Sukutarinoita

Sukuyhdistyksemme on tuottanut useita julkaisuja, vuonna 2005 julkaistiin “Castrén – Sukutarinoita” kirja. Lähes 200-sivuiseen, runsaasti kuvitettuun teokseen on tallennettu esitelmiä sukukokouksista, harvinaisempia kirjoituksia muista teoksista, uusia – juuri teosta varten kirjoitettuja artikkeleita sekä sukuyhdistyksen historiikki. Historiikissa on laajemmin käsitelty yhdistyksen julkaisutoimintaa johon kuuluu mm. sukupuita, sukukalentereita ja vaakunakilpi-aiheisia koruja (sormuksia, kalvosinnappeja, solmioneuloja, riipuksia jne.)

Sukuyhdistyksen viimeisin julkaisu vuodelta 2005, Castrén - Sukutarinoita.

Tiedustelut ja tilaukset voi osoittaa Castrén-suku r.y:n sihteerille.

================================================================================

Sukukalenteri 2012

Vuonna 1992 ilmestyt sukukalenteri on päivitetty vuonna 2012 ja kalenteri julkaistiin 19.4.2012.

Sukukalenterin tietojen keruu käynnistettiin loppuvuodesta 2009 postittamalla asiaan liittyvät tietojenkeruulomakkeet kaikille niille sukuun kuuluville, joiden osoitteet olivat sukuyhdistyksen tiedossa.  

Suvun jäsen on jokainen kirkkoherra Olaus Castreniuksesta yksinomaan miespuolisten jälkeläisten kautta polveutuva ja hänen aviopuolisonsa ja lapsensa. Siis myös sukuun syntyneitten naisten aviopuolisot ja  lapset pyrittiin  saamaan mukaan kalenteriin.

Tavoitteena oli, että saamme uuteen kalenteriin kaikkia suvun jäseniä ja heidän perheitään koskevat tiedot kunkin ilmoittamassa laajuudessa. Tärkeätä oli ainakin suvun jäsenten perustietojen saanti (nimet, syntymäajat ja –paikat sekä yhteystiedot).

Niiden suvun jäsenten osalta, joita emme tavoittaneet jouduimme tyytymään edellisen sukukalenterin tai muiden julkisten lähteiden perustietoihin. Mikäli joku sukuun kuuluvista ei jostain syystä halunnut tulla laisinkaan mainituksi uudessa sukukalenterissa niin pyysimme toimittamaan tätä koskevan ilmoituksen sukuyhdistykselle.

Sukukalenterin tilaukset ja kyselyt sukuyhdistyksen sihteerille.

JOS SINULLA EI VIELÄ OLE SUKUKALENTERI 2012 KIRJAA, KANNATTAA SE TILATA KOSKA TÄMÄ TEOS ON TÄRKEÄ TIETOLÄHDE HÄRKÄTIETÄ OPINTIELLE KIRJAN RINNALLE.

Kalentereita on jäljellä vielä muutamia kappaleita eikä uutta painosta tästä julkaisusta olla tekemässä.
Seuraava Sukukalenteri julkaistaan vasta 2032, koska kalenterin julkaisu väli on noin 20 vuotta.

Tiedustelut kalenterista ja sen saatavuudesta yhdistyksen sihteerille.

========================================================================================

Sukukirja 2015

HÄRKÄTIETÄ OPINTIELLE – CASTRÉN-SUVUN HENKILÖITÄ JA VAIHEITA

Härkätietä opintielle – Castrén-suvun henkilöitä ja vaiheita
Laajuus: 250 sivua
Julkaisija: Castrén-suku ry, toim. Marko Taavila
Kustantaja: Otava

Castrénit ovat vuosisatojen varrella vaikuttaneet pappeina, poliitikkoina, virka- ja lakimiehinä sekä eri tieteenalojen asiantuntijoina.
Itsenäisistä tarinoista ja henkilöesittelyistä koostuva teos tarkastelee tämän talonpoikaistaustaisen suomalaissuvun vaiheita.
Kirja kertoo niin nälkämaan papin, toimeliaan ylikonemestarin kuin rytmitajuisen teollisuusjohtajankin tarinan.
Yksittäisten ihmisten ja perheiden kokemukset syventävät kuvaa Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä.
Artikkelit perustuvat Castrén-suvun jäsenten haastatteluihin ja yksityisarkistoihin.
Aiheiden valinnasta vastaa Castrén-sukuyhdistyksen kirjatoimikunta ja niiden kirjallisesta asusta toimittaja Marko Taavila.

OSTA UUSI KIRJAMME!

Kirjoja voi ostaa yhdistyksen sihteeriltä. Yhteystiedot löytyvät alasivulta “Yhteystiedot”

Tuotekoodi: P9789511288084
ISBN: 978-951-1-28808-4

Comments are closed.