CASTRÉN-SUKU r.y.

 
 

Castrén-sukuyhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuudentunnetta sekä vaalia suvun perinteitä.

Yhdistys toimii pitämällä määrävuosina kokouksia, edistämällä suvun historian tutkimista ja pitämällä luetteloa suvun jäsenistä.

Yhdistyksen jäseneksi on oikeutettu pääsemään jokainen vuonna 1737 kuolleesta kirkkoherra Olaus Castreniuksesta yksinomaan miespuolisen jälkeläisen kautta polveutuva sekä hänen aviopuolisonsa ja lapsensa.

 

 

SUKUYHDISTYS

SUKUVAAKUNA

SUKUKOKOUKSET

ARKISTO


AJANKOHTAISTA

CASTRÉN-SUVUN SUKUTAPAAMINEN  ja Castrén-suku ry:n varsinainen sukukokous pidettiin Helsingissä Ostobotnian juhlakerroksessa lauantaina 12.6.2010. Tilaisuuteen osallistui runsaat 100 suvun jäsentä.  

Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua laskettiin sukuyhdistyksen seppele kokouspaikan välittömässä läheisyydessä olevalle Matias Aleksanteri Castrénin muistopatsaalle. Samassa yhteydessä järjestetyssä muistohetkessä puhui Pentti Simojoki  suvun edesmenneille jäsenille. 

Sukutapaamisen avasi  sukuyhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Castrén. Perinteisen suvun  läsnäolevien jäsenten esittelyn suoritti Kari Castrén., joka myös toimi tilaisuuden  seremoniamestarina.

Sukukokouksen keskeisenä aiheena oli Castrén-suku 2012 kalenterihanke.  Sukukokouksessa selvitettiin hankkeen tilanne ja tilaisuudessa oli nähtävillä uuden sukukalenterin ensimmäiset raakavedokset. Liitteenä kalenterihankkeeseen liittyvä PowerPoint-esitys. Todettakoon, että kalenteriin tulevien tietojen keruu jatkuu edelleen. Kalenterihankkeen tarkempi kuvaus löytyy syyskuun 2009 sukukirjeestä.

Sukukokoukseen perinteisesti kuuluvan sukuun liittyvän esityksen piti sukuyhdistyksen varapuheenjohtaja Simo Castrén aiheenaan diplomi-insinööri, professori, senaattori ja Rautatiehallituksen pääjohtaja Jalmar Castrén. Esitys löytyy tästä..

Edellisessä sukukokouksessa esitettiin toivomus, että perheiden nuorimmille järjestetään omaa ohjelmaa. Nuorten ohjelmasta vastasivat  Sirkka Castrén-TenWolde ja Johanna Castrén.

Sukuyhdistyksen varsinaisessa sukukokouksessa käsiteltiin sukuyhdistyksen toimintakertomus 2005-2010 sekä vastaavien vuosien tilinpäätösasiakirjat.  Nämä hyväksytttiin ja sukuneuvostolle myönnettiin vastuuvapaus.
Jäsenmaksuiksi tulevalle viisivuotiskaudelle hyväksyttiin 50 euroa aikuisilta ja 15 euroa opiskelijoilta. Alle 16 vuotiailta ei peritä jäsenmaksua.

Sukuyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Erik Castrén (III-sukuhaara), uudeksi sihteeriksi Jari Pekka Castrén (I) sekä uusiksi jäseniksi sukuneuvostoon: Marjaana Saksela (I), Matias Johannes Castrén (IV) ja Päivi Castrén-Kortekangas (I).  Uuden sukuneuvoston kokoonpano löytyy tästä...AJANKOHTAISTA AINEISTOA:


CASTRÉN-Sukutarinoita 

5.12.2005 julkaistuun kirjaan on koottu yhdistyksen sukukokouksissa pidetyt esitelmät ja muutamia muita suvun jäseniä ja sukuyhdistystä koskevia artikkeleita.


 

Ajankohtaisia linkkejä:

M. A. Castrénin seura

Suomen Sukututkimusseura


Sivulla kävijöitä 3.4.1999 jälkeen 

Näiden sivujen päivitys on päättynyt  25.11.2010

Uudet kotisivut osoitteessa www.castrensuku.fi

Castrén-suku r.y.:n www-sivuista vastaa Jaakko Castrén.

Kotisivut osoitteessa:
www.castren.net tai
http://www.kolumbus.fi/j.castren/castrensuku.htm

Sivuilla on aineistoa PDF (Adobe Portable Document Format) -muodossa. Lukemiseen tarvitaan maksuton Adobe® Acrobat® Reader® ohjelma. Sen saa osoitteesta: http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep2.html 


14.1.2000