CASTRÉN-SUKU r.y.

CASTRÉN-SUKU r.y.


YHDISTYKSEN TARKOITUS

SUKUKALENTERI

SUKUNEUVOSTO


YHDISTYKSEN TARKOITUS

Castrén-suku yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuudentunnetta, vaalia suvun perinteitä sekä mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa avustaa suvun jäseniä.

Yhdistys toimii pitämällä määrävuosina kokouksia, edistämällä suvun historian tutkimista ja pitämällä luetteloa suvun jäsenistä.

Yhdistyksen jäseneksi on oikeutettu pääsemään jokainen vuonna 1737 kuolleesta kirkkoherra Olaus Castreniuksesta yksinomaan miespuolisen jälkeläisen kautta polveutuva sekä hänen aviopuolisonsa ja lapsensa.

Yhdistyksen asioita hoitavat sen hallituksena toimiva sukuneuvosto sekä sukutoimikunta ja sukukokoukset. Sukutoimikunta hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, arkiston ja talouden.

Varsinainen sukukokous pidetään vähintään joka viides vuosi.

Sukuyhdistys on perustettu Helsingissä, marraskuun 2 päivänä 1946.


SUKUKALENTERI

Castrén-suku esitettiin ensimmäisen kerran sukukalenterin muodossa "Finländsk Släktkalender I" nimisessä useita sukuja käsittäneessä Folke Landgrénin julkaisussa 1920.  Suku esiteltiin seuraavaksi Uusi Sukukirja II ensimmäisessä vihkossa v.1947 (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja XIX).  Esitys perustui ylioppilas Heikki Soininvaaran  tutkimukseen vuodelta 1946. Klaus Castrén on laatinut tämän jälkeen kaksi sukukalenteria "Castrén-suku 1972" sekä "Castrén-suvun sukukalenteri 1992". Castren suku r.y. on julkaissut nämä molemmat. Sukukalenteri on tilattavissa sukuseuran sihteeriltä.

Castrén-suku ry:n sukuneuvosto on päättänyt sukukalenterin päivittämisestä siten, että uusi ajan tasalla oleva Castrén-suku 2012 kalenteri voidaan julkaista vuonna 2012. 


SUKUNEUVOSTO